زنبور عسل

زنبور داری یکی از شغل های تولیدی و مهم کشاورزی است.

هزاران خانواده روستایی و شهری از این راه، نیازهای زندگی خود را برطرف می کنند. شرط توفیق در زنبورداری، داشتن علاقه، پشتکار و تلاش است؛ ولی بدون داشتن آگاهی و کسب مهارت های لازم از این شغل ، نتیجه خوبی به دست نخواهد آمد. 

زنبور عسل یکی از حشرات مفید برای انسان است که متعلق به رده دوبالان می‌باشد. زنبور عسل خیلی پیش از انسان در روی زمین بوجود آمده و زندگی می‌کرده است. زنبور عسل حدود 150 میلیون سال قبل وجود داشته و مشغول زاد و ولد بوده است. منتها با این تفاوت که در آن فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورهای غیر عسلی امروزی زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانه مخصوص بخود را داشته و در آن زندگی می‌کرده است. کندو محلی است که زنبورها در آن تولد یافته ، کار کرده ، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمه را در آن انبار و ذخیره می‌کنند. زنبور عسل دارای نژادهای مختلف است و ساختمان بدنی پیچیده‌ای دارند. ..

ساختار بدن زنبور عسل

سر 

سینه 

شکم 

ملکه 

زنبور نر 

زنبور کارگر 

وظایف زنبور کارگر 

غده های مهم 

غدد زیر آرواره‌ای: 

غده‌های بویایی: 

غده‌های مخزنی: 

آشنایی با زندگی زنبور عسل 

زنبور عسل در قرآن 

ساختمان مورفولوژیکی زنبور عسل 

گونه زنبور عسل 

محصولات زنبور عسل و نحوه گردآوری آنها 

بعضی از مصارف گرده زنبور عسل 

نیش زنبور 

تولید مثل 

پرورش زنبور عسل 

نژادهای زنبور

زنبور هندی Aspis Indica 

زنبور درشت Apis Dorsata 

زنبور ریزApis Florea 

زنبور عسل معمولی Apis Meaifica 

آفات و بیماریهای زنبور عسل 

زنبور وحشی 

راسته نازک بالان 

زیر راسته بسته شکمان 

دله زنبوران 

پشه زنبوران 

خلکی سیان 

مازو زنبوران 

راهنمای پرورش و نگهداری زنبورعسل (بخش اول)


لوازم مورد نیاز برای زنبورداری 

کندو 

خصوصیات یک کندو 

قسمتهای مختلف یک کندو از پائین به بالا 

ابزارآلات زنبورداری

دودی یا Smoker 

چند نکته راجع به زنبورداری 

آناتومی وانواع زنبور عسل 

کار فک یا ماندیبول mandible :

انواع زنبور: 

جفتگیری ملکه : 

زنبور نر: 

زنبورکارگر: 

وظایف یک زنبورکارگر 

رقص زنبورچیست؟ 

رقص نیم دایره ای یا دم جنبان...: 

رقص دایره ای : 


پرورش زنبور عسل (بخش دوم)


انتخاب محل زنبورستان : 

1- شرایط آب و هوایی : 

2- پوشش گیاهی منطقه : 

3- اهمیت وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان : 

4- بهداشت منطقه زنبورستان و اهمیت آن : 

5- آلودگی های صوتی و بوهای نامطلوب : 

6- اهمیت دور بودن کافی زنبورستان از نقاط مسکونی : 

7- اهمیت رعایت فاصله زنبورستان ها از هم : 

8- نیاز زنبورستان به حصار :

9- میزان نزدیکی زنبورستان به جاده : 

10- بهترین مناطق استقرار یک زنبورستان : 

11- استقرار زنبورستان در کنار دریا یا رودخانه : 

12- سطح زنبورستان و استقرار کندوها روی پایه یا سکو : 

13- فاصله کندوها از هم در یک زنبورستان : 

14- مکان زنبورستان در رابطه با سمپاشی باغ ها و مزارع :

15- جهت استقرار کندوها در زنبورستان : 

16- محافظت کندوها از عوامل نامساعد جوی و محیطی :

17- مسافت مکان جدید زنبورستان تا مکان قبلی : 

18- رابطه کندو و مساحت زنبورستان : 

19- نحوه استقرار کندوها در زنبورستان : 

20- زنبورستان در مناطق گرمسیری : 

نر ریزی 

روش تشخیص 

روش از بین بردن کارگران تخم گذار 

رمز گشایی از ژنوم زنبور عسل 


فصل دوم

پرورش عسل زنبور

مقدمه :

عسل ترکیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوترکیب مهم و فراوان عسل فروکتوز و گلوکز اند و آب سومین ترکیب فراوان عسل است…


اهمیت قندها در عسل: 

رنگ عسل : 

ارتباط رنگ عسل با مزه آن : 

بلور و کیفیت عسل: 

عمر عسل و پایداری آن : 

میکروبها در عسل : 

اسیدها در عسل : 

فراوری و نگهداری عسل : 

فصل سوم 

وحی و زنبور عسل 

نقش زنبور عسل در زندگی انسان 

«قرآن کریم» 

خصوصیات زنبور ملکه: 

تفاوت ملکه پیر و جوان

تفاوت ملکه خوب و بَد

خصوصیات و فعّالیت های زنبور عسل نر

زنبور عسل کارگر

خصوصیات زنبور عسل کارگر


وسایل کار کندو


1. کُلاه توری:

2. دست کش چرمی:

3.دودی:

4. اهرُم:

5.کاردَک:

6.موم*دوز:

7.بُرس نرم:

8. جعبه بزرگ:

9.ظرف غذا خوری:

10.چنگال مخصوص:

11.موم بُر:

12. لباس کار:

13. صفحه جدا کردن ملکه:

گیاهانی که شهد و گرده زیاد دارند

1. یونجه: 

2.شبدر: 

3.مینا:

4.زغال اخته: 

فایدهای درمانی عسل

فایده های درمانی چند نوع عسل

1. عسل بلوط

2. عسل کوهی: 


فایده های غذایی عسل